Välkommen till Folkets Bildningsfonds elektroniska stipendiesystemAnsök om stipendium

Om detta är första gången du använder systemet, registrera dig och skapa ett eget användarnamn och lösenord under Skapa ett nytt konto. När din ansökan är klar, skicka in den elektroniskt – för sent inkomna ansökningar behandlas inte..

Ansökningstiden för stipendier inför nästa år är 1.8. kl. 00.01 – 31.8. kl. 23.59.

Alla som uppgett sin e-postadress på sin ansökan får beslut via e-post senast i slutet av nästföljande januari månad. Samtliga beviljade stipendier offentliggörs på fondens webbplats senast i slutet av nästföljande januari månad. Bekanta dig först med anvisningarna för stipendieansökan.


Rapportering av stipendier

Logga in med det användarnamn och det lösenord som du valde när du ansökte om stipendium. Om du inte kommer ihåg ditt lösenord kan du beställa ett nytt lösenord till den e-postadress som du uppgav i samband med registreringen. Du får samtidigt veta vad ditt användarnamn är. När din stipendierapport är klar, skicka in den elektroniskt. Det räcker med elektronisk rapportering. Stipendiet ska vara inrapporterat senast vid utgången av det år för vilket stipendiet beviljats. Bekanta dig först med anvisningarna för stipendiemottagare.


Drömmar förverkligas med Kulttuurilahja-gräsrotsfinansiering

Kulttuurilahja är en ny tjänst som för samman de som ansöker om och de som bidrar till gräsrotsfinansiering. Genom Kulttuurilahja kan den som arbetar med kultur, vetenskap, konst och bildning ansöka om finansiering för sina projekt. Denna nya tjänst för gräsrotsfinansiering innehåller en helt ny egenskap: Folkets Bildningsfond lägger till en extra 20 procent av alla bidrag som kommer in.

Vad krävs det av den sökande? Ett bra projekt, en utmärkt arbetsgrupp och en vilja att marknadsföra Kulttuurilahja hos de egna intressegrupperna. I bästa fallet kan man med hjälp av Kulttuurilahja förverkliga sina drömmar och få synlighet för sitt arbete. Läs mer och skicka in din ansökan till oss på adressen www.kulttuurilahja.fi.